Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) tham gia dự án Quốc tế LaB-Movie về khảo sát thị trường lao động tại Việt Nam

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường lao động tại Việt Nam nói riêng và Quốc tế nói chung đã có những biến động mạnh mẽ. Trước tình hình đó, chiều ngày 12/05/2020, các thành viên tham gia Dự án LaB-Movie đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao…

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP KÝ SẮC LỆNH MỚI, CÓ NÊN XIN VISA DU HỌC MỸ THỜI ĐIỂM NÀY ?

NGÀY THỨ HAI GÂY TRANH CÃI Vừa qua, ngày 22/06/2020, Tổng thống Hoa kỳ Donald J.Trump đã ký sắc lệnh mới trong đó có nhiều điểm ảnh hưởng trực tiếp đến việc người nước ngoài xin Visa vào Mỹ. Cụ thể, sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến hết năm…