“5 Minute Research Pitching” Competition – Topic: Innovative Ideas in Solving Global Challenges

“5 Minute Research Pitching” là cuộc thi được Viện Công nghệ Châu Á (AIT) tổ chức dành cho sinh viên tại các trường Đại học trong khu vực Châu Á. Với chủ đề “Innovative Ideas in Solving Global Challenges”, cuộc thi là “sân chơi” để các bạn sinh viên đóng góp, phát triển ý tưởng…