Workshop “Viet Nam Business Environment” – Speaker: Lawyer Đinh Thị Quỳnh Như, Managing Director of An Luat Co., Ltd

Là một người sinh viên, chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần tự hỏi bản thân rằng “Môi trường thực tế trong doanh nghiệp sẽ như thế nào? Có giống như ngồi trên giảng đường không?…”. Để làm rõ vấn đề này, ngày 22/11 vừa qua, ThS. Nguyễn Thị Hoàng Quý đã…