Các chương trình ngoại ngữ tại NIIE được xây dựng và giảng dạy bởi Trung tâm Ngoại ngữ PRIME Language đã được kiểm định và công nhận. Với đội ngũ giáo viên trẻ, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, các chương trình sẽ giúp sinh viên tự tin sử dụng các ngôn ngữ trong học tập, giao tiếp và đạt chuẩn các kỳ thi quốc tế (IELTS 6.5, TOEIC 550,..)

Các Khóa học:

  • Tiếng Anh phổ thông
  • Tiếng Anh trong kinh doanh
  • IELTS
  • TOEIC

Mỗi lớp học tiếng Anh sẽ kéo dài 12 tuần với thời lượng 4 buổi/ tuần và 2 giờ/ buổi học. Sinh viên sẽ học với giảng viên nước ngoài từ 1-2 buổi/ tuần tùy theo trình độ, thời lượng còn lại sẽ học với giảng viên người Việt.

Kết quả cuối khóa sẽ được xét dựa trên những yếu tố: Điểm Mid-term, Final, Điểm chuyên cần, Điểm tham gia trong quá trình học.