Chương trình “Hành trình sáng tạo vì cộng đồng”

CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÌ CỘNG ĐỒNG” “Hành trình sáng tạo vì cộng đồng” là chương trình phối hợp giữa trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) và Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD). Chương trình tập trung vào ba lĩnh vực “Sustainable Built Environment”, “Design with the Developing World”…

Xem chi tiết

Bạn có quyền tự do thất bại

Những ngày này, 10x đã biết tin trúng tuyển Đại học và cũn có nhiều bạn thiếu may mắn trượt nguyện vọng vào đúng ngành, đúng trường yêu thích. Xin chúc mừng các bạn, cả những bạn thi đậu và thi trượt nhé! Bạn có quyền tự do thất bại Thi cử và điểm số…

Xem chi tiết