Công trình nghiên cứu khoa học: Tinh dầu (Essential Oil)

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Ứng dụng các công nghệ hiện đại để chưng cất tinh dầu quy mô phòng thí nghiệm, pilot và công nghiệp.
  • Các sản phẩm từ tinh dầu.

Sản phẩm: 

  • Tinh dầu tràm
  • Tinh dầu bưởi
  • Tinh dầu sả
  • Tinh dầu cam

Call Now