1. Tốt nghiệp THPT
  2. Xét tuyển theo 1 trong 3 phương thức sau:

– Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí sau:

+ Tổng điểm trung bình (ĐTB) 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB HK 1 lớp 12 ≥ 18 điểm (học sinh được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học).

+ Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 ≥ 18 điểm.

+ Điểm Trung bình cả năm lớp 12 ≥ 6.0.

– Phương thức 3: Xét kết quả thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM (từ 550 điểm) & ĐHQG Hà Nội (từ 70 điểm).

>> Đăng ký xét tuyển