Đôi nét về Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE)

Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE), là đơn vị tiên phong của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong công tác Quốc tế hóa giáo dục Đại học, NIIE có bề dày kinh nghiệm hợp tác với các trường đại học uy tín tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Sở hữu bằng cấp uy tín, sinh viên NIIE còn được trang bị đầy đủ năng lực cần thiết từ chuyên môn, kinh nghiệm đến ngoại ngữ, kỹ năng mềm để thích ứng và phát triển thành công trong môi trường toàn cầu hóa. Trong quá trình xây dựng và phát triển, mỗi hoạt động của NIIE nhằm thực hiện hóa khẩu hiệu “Global Learning – Global Success”.

Chi tiết

Thư viện Video

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=LmMEK6-g5Vo&t=61s

https://www.youtube.com/watch?v=Roj_974UBHA

https://www.youtube.com/watch?v=VKSZtsO2msw

Đối tác – Liên kết