Dựa trên nhu cầu và xu hướng học tập các chương trình Chuẩn Quốc tế, Viện Đào tạo Quốc tế mở một số chương trình đào tạo trong năm học 2016

Dựa trên nhu cầu và xu hướng học tập các chương trình Chuẩn Quốc tế với cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo tiên tiến, tích hợp giảng dạy bằng Tiếng Anh, gắn kết các cơ hội du học và nhận bằng của các trường Đại học đối tác trên thế giới, Viện Đào tạo Quốc tế mở một số chuyên ngành :

 1. Quản trị Kinh doanh
 2. Luật Kinh tế
 3. Kế toán
 4. Tài chính ngân hàng
 5. Quản trị khách sạn
 6. Quản trị Khách hàng và Dịch vụ ăn uống
 7. Công nghệ thông tin
 8. Công nghệ kỹ thuật ô tô
 9. Công nghệ thực phẩm
 10. Công nghệ kỹ thuật cơ, điện tử
 11. Kỹ thuật điện, điện tử

Lộ trình đào tạo:

 • Giai đoạn 1 (3 năm đầu): học tại Viện Đào tạo Quốc tế (NIIE)
 • Giai đoạn 2 (1 năm cuối): Học tại Viện Đào tạo Quốc tế (NIIE) lấy bằng Cử nhân của Đại học Nguyễn Tất Thành hoặc chuyển sang học các chương trình liên kết lấy bằng Cử nhân của các trường Đại học hiện là đối tác Đại học Nguyễn Tất Thành. Các đối tác hiện nay gồm có: Đại học Coventry, Đại học Birmingham City, Đại học Arkansas, Đại học Western Michigan…

Đặc điểm của chương trình: 

 1. Xây dựng dưa trên chương trình đào tạo chính quy của Đại học Nguyễn Tất Thành
 2. Tích hợp giảng dạy bằng tiếng Anh theo lộ trình
 • Năm 1: Giảng dạy bằng Tiếng Anh chiếm 25%
 • Năm 2: Giảng dạy bằng Tiếng Anh chiếm 50%
 • Năm 3: Giảng dạy bằng Tiếng Anh chiếm 75%
 • Năm 4: Giảng dạy bằng Tiếng Anh chiếm 100%
 1. Các môn Chính trị sẽ được học online vào năm cuối
 2. Tư vấn chuyển tiếp du học và các chương trình liên kết vào năm cuối

Chuẩn đầu ra:

 • Theo chuẩn đầu ra do trường Đại học Nguyễn Tất Thành quy định
 • Hoàn thành 6 lớp Tiếng Anh của Viện Đào tạo Quốc tế (NIIE) tương đương với trình độ Tiếng Anh IELTS 6.0 – 6.5

Theo đó, năm 2016,NIIE sẽ tiến hành tuyển sinh các ngành học trên  dựa trên hai phương thức là Xét kết quả thi THPT quốc gia và Xét học bạ THPT (lớp 12).