Rượu bia và nước giải khát

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Rượu vang, sữa chua từ nông sản
 • Nước uống từ hoa quả
 • Trà thảo dược
 • Cà phê sạch (Arabica, Robusta, Culi)

Sản phẩm

 • Nước cà rốt ép lạnh
 • Nước trái cây cô đặc
 • Các loại trà thảo dược

Thành viên

Nguyễn Hồng Khôi Nguyên
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EDUCATION

 • M.Sc (Food and Drink Technology), Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam
 • B.Sc (Food Technology), Nha Trang University, Vietnam
 • B.A (English Linguistics and Literature – Teaching English), Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, Vietnam

RESEARCH AREAS

 • New product development
 • Funtional food

TEACHING COURSE DEVELOPMENT

 • Vegetable Processing Technology
 • Milk Processing Technology
 • Meat and Seafood Processing Technology
 • Cake and Candy Processing Technology
 • Canned Food Processing Technology

Call Now