HỘI THẢO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Quản trị khách sạn là một trong những ngành nghề có tiềm năng phát triển cực lớn trong tương lai, đặc biệt là khi dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát và các quốc gia đang tích cực đẩy mạnh phục hồi du lịch và khách sạn. Có thể nói, đây là “mảnh đất màu…