Workshop: ”Event Marketing” – Speaker: Mr. Leon Shears, Commercial Director of Oriental Media Vietnam, Managing Director of Marketing Solutions Viet Nam

Ngày 13/8 vừa qua, sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) ngành Quản trị khách sạn khoá 19 đã có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ từ Mr Leon Shears, Giám đốc thương mại của Oriental Media Việt Nam, đồng thời là Giám đốc điều hành tại Marketing Solutions…