Seminar: Phát triển sự nghiệp, kiến tạo tương lai – Speaker: Th.S Ngô Thúy Ngân – Trưởng phòng nhân sự khu vực Châu Á Công ty Brooks Running.

Seminar: Phát triển sự nghiệp, kiến tạo tương lai Speaker: Th.S Ngô Thúy Ngân – Trưởng phòng nhân sự khu vực Châu Á Công ty Brooks Running. – Buổi Seminar là cơ hội để các bạn cựu sinh viên/sinh viên có thể trò chuyện, đặt câu hỏi và giải đáp các thắc mắc liên quan…