Đại học Nguyễn Tất Thành ký kết hợp tác trao đổi sinh viên với Đại học Cardiff Metropolitan (Anh Quốc)

Vừa qua, lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) cùng Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có buổi làm việc cùng đại diện trường Đại học Cardiff Metropolitan (CMU), Anh Quốc nhằm bàn thảo và chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc chuyển tiếp…