Cộng đồng

NIIE nhận thấy rằng trách nhiệm với cộng đồng là một phần thiết yếu trong việc đem lại sự thành công của chúng tôi. Chính vì thế, chúng tôi luôn tích cực tham gia những hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu trách nhiệm xã hội: Luôn gắn bó với các hoạt động cộng…

Hợp tác quốc tế

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH ASIC (ANH QUỐC)  Tổ chức Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC) là Hội đồng Kiểm định phi lợi nhuận của Anh quốc. ASIC UK (www.asic.org.uk) được chính phủ Anh công nhận để kiểm định các trường tư thục trong Vương quốc Anh và các trường ngoài Anh quốc…

Kiểm định chất lượng

Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE), thành viên trực thuộc Đại học Nguyễn Tất Thành, là Viện đào tạo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được công nhận kiểm định chính thức bởi Tổ chức Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC) Vương quốc Anh. ASIC là tổ chức kiểm định…

Chiến lược phát triển

TẦM NHÌN Đến năm 2035, Viện Đào tạo Quốc tế NTT trở thành một trong những viện đào tạo quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. SỨ MẠNG Viện Đào tạo Quốc tế NTT mang đến cho người học cơ hội trải nghiệm nền giáo dục đạt chuẩn…