Hội thảo “Thị trường lao động sau đại dịch COVID-19: Những thay đổi và giải pháp”

NTTU – Từ ngày 20-23 tháng 6 năm 2022, tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Việt Nam đã diễn ra Hội thảo Thị trường lao động sau Đại dịch COVID-19: Những thay đổi và giải pháp” – “Labor market after the COVID-19 Pandemic: Changes and solutions” với tổng số hơn 100 đại biểu đến…

Sôi nổi và thú vị trong buổi báo cáo Đề án hệ thống điều khiển tự động, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 19

Sáng ngày 9/6/2022, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô khóa K19 đã tham gia báo cáo 14 đề án nghiên cứu ứng dụng trong môn hệ thống điều khiển tự động, tạo nên một bầu không khí sôi nổi như một buổi workshop về khoa học và công nghệ. Các bạn sinh…