Nhiều bạn thắc mắc muốn đạt điểm thi ielts writing tốt nhất thì phải làm thế nào? Câu trả lời chính là: hãy tham khảo nguồn đề thi những năm trước tại Việt Nam bởi khả năng đi thi gặp đề giống 80-90% là hoàn toàn có thể !

Bạn có thể kiểm chứng lời bằng cách so sánh các đề thi nhé. Ví dụ như: đề thi của ngày 17/06/2017 chính là đề ra lại của ngày 06/07/2013 đấy!

Do đấy, hôm nay NIIE sẽ giúp bạn tổng hợp một số đề thi IELTS Writing từ 2008 – 2016:

  1. Bộ đề thi IELTS writing 2008
  2. Bộ đề thi IELTS writing 2013
  3. Bộ đồ thi IELTS writing 2014+2015+2016