Mr. Rok Pintar – Tại NIIE, sinh viên sẽ được học theo hình thức khác biệt

Despite the fact that most Vietnamese students are hard-working with their ambition to enrich their knowledge, we – as educators – have faced several challenges relating to the lack of transferable skills and foreign language competency. Providing students with an education program emphasizing both academic knowledge and practical skills, NIIE’s lecturers and staff always offer…

Klara Jasiokova – Tự tin biến đam mê thành nghề nghiệp vững chắc!

Chương trình học là cầu nối giữa kiến thức được học tại lớp và ứng dụng thực tế tại môi trường làm việc chuyên nghiệp. Các dự án mô phỏng và những buổi tham quan thực tế tại các khách sạn 4,5 sao đã giúp tôi tích lũy được nhiều kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng…