Học phí và Học bổng

I. HỌC PHÍ II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG 1.Học bổng Tài Năng (Học bổng dành cho tân sinh viên Khóa 19 nhằm thu hút sinh viên theo học tại NIIE) 1.1 Học bổng 100% học phí năm học đầu tiên Cho thủ khoa đầu vào của Viện có điểm học bạ cao nhất ≥ 24…