Mr. Rok Pintar – Tại NIIE, sinh viên sẽ được học theo hình thức khác biệt

Despite the fact that most Vietnamese students are hard-working with their ambition to enrich their knowledge, we – as educators – have faced several challenges relating to the lack of transferable skills and foreign language competency. Providing students with an education program emphasizing both academic knowledge and practical skills, NIIE’s lecturers and staff always offer…

Xem chi tiết

Cô Nicole Baudisch: Tôi tìm thấy tất cả tại NIIE

Để trở thành một người giảng viên thực thụ, có tâm huyết với nghề, tôi nghĩ cần phải mất rất nhiều thời gian động lực, cảm hứng và sự hiểu nhau giữa lẫn nhau sinh viên và giảng viên.Tôi đã tìm thấy tất cả những điều này tại NIIE. Tất cả sinh viên và đội…

Xem chi tiết