• 6

 • IMG_8870

 • IMG_8860

 • IMG_8888

 • IMG_8903

 • IMG_8918

 • IMG_8901

 • IMG_8904

 • IMG_8905

 • IMG_8907

 • IMG_8973

 • IMG_8975

 • IMG_9147

 • IMG_9140

 • IMG_9137

 • IMG_8978

 • 1 (2)

 • 2

 • 4

 • 7

Chương trình Tuần lễ định hướng 2018 của Viện Đào Tạo Quốc tế NTT (NIIE). Đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm chào đón các em tân sinh, giúp các em hiểu rõ những giá trị văn hóa và làm quen với môi trường học tập đại học.