Giới thiệu

Khoa Dược là khoa chủ chốt trong khối ngành sức khỏe tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Khoa được thành lập theo quyết định số 232/2008/QĐ-PHC do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành ký ngày 08/08/2008 với chức năng đào tạo Dược sĩ trung cấp. Theo Quyết định số 3381/QĐ-BGDĐT ký ngày 18/08/2011, Khoa được phép đào tạo Dược sĩ cao đẳng. Năm 2012, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đào tạo hệ Cao đẳng nghề nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các xí nghiệp và nhà máy sản xuất thuốc. Theo Quyết định số 1887/QĐ-BGDĐT ký ngày 29/05/2013 cho phép đào tạo Dược sĩ đại học.

Tổng quan

Khoa Dược là một trong những khoa trọng điểm của khối ngành Sức khỏe thuộc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Khoa Dược ra đời từ Quyết định số 232/2008/QĐ-PHC do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành ký ngày 08/08/2008 với chức năng đào tạo Dược sĩ trung cấp. Ngày 18/08/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3381/QĐ-BGDĐT ký ngày 18/08/2011, Khoa được phép đào tạo Dược sĩ cao đẳng. Năm 2013, việc đào tạo Dược sĩ Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1887/QĐ-BGDĐT ngày 29/05/2013 lại một lần nữa đưa Khoa Dược bước sang một trang mới.

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực Dược có chất lượng, uy tín, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, quốc gia và khu vực.

Khoa Dược mở rộng chuyên ngành đào tạo và có khả năng liên thông, liên kết với các trường đại học – viện đào tạo trong nước và khu vực.

Sứ mạng

Sứ mạng của Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cung cấp các kiến thức và kỹ năng nhằm ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực Dược, đảm bảo nguồn nhân lực tham gia vào các lĩnh vực nghề nghiệp Dược trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu

Khoa Dược hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu giáo dục Đại học đại chúng, tạo lập môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn cho mọi sinh viên, trang bị cho sinh viên năng lực tự học, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng để sinh viên phát triển mọi tiềm năng và có thể thích ứng với một xã hội đang thay đổi, có cơ hội tìm được việc làm ngay khi tốt nghiệp, thông qua đó đóng góp cho việc tạo dựng lĩnh vực Dược nói riêng và ngành Y tế nói chung góp phần phồn vinh về kinh tế, ổn định về xã hội, phát triển bền vững và vươn lên hội nhập khu vực và toàn cầu.

Giá trị cốt lõi

  • Kiến thức – Kỹ năng (kiến thức chuyên ngành; kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và tự học)
  • Đạo đức hành nghề Dược
  • Năng động (trong học tập, nghiên cứu và làm việc)
  • Trí tuệ (với tâm trong, trí sáng, xử trí mọi vấn đề thông minh)
  • Trách nhiệm (với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và quốc tế)

Triết lý giáo dục

Học để hiểu biết – Học để trưởng thành– Học để tương tác với người khác–Học để làm việc

Khẩu hiệu (slogan)

Giàu y đức, giỏi chuyên môn, dấn thân vì cộng đồng

Hình thành và phát triển

Thành tích đạt được