“NIIE SCIENTIFIC RESEARCH 2022” sẽ diễn ra trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022 nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho cho sinh viên NIIE.

I. Ai được tham gia cuộc thi này?

Sinh viên đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) không phân biệt ngành học, năm học. Sinh viên đăng ký theo hình thức nhóm (3 – 5 thành viên).

 • Đối với sinh viên có học môn Đề án nghiên cứu vào học kỳ 3 năm học 2021 – 2022: SV đăng ký tham dự cuộc thi thông qua giảng viên phụ trách môn học.
 • Đối với sinh viên khác: SV tham dự cần có giảng viên hướng dẫn (GVHD), SV chủ động liên hệ và đăng ký với GVHD để tham dự cuộc thi.

Danh sách giảng viên hướng dẫn:

II. Timeline cuộc thi:

 1. Đăng ký thực hiện đề tài
 • Sinh viên đăng ký tham dự thực hiện đề tài với giảng viên hướng dẫn. Hạn chót sinh viên đăng ký với GVHD: 30/06/2022
 • Giảng viên hướng dẫn tổng hợp danh sách sinh viên và đề tài đăng ký (theo mẫu đính kèm) và gửi cho Ms. Thanh (Phòng học vụ): ptthanh@ntt.edu.vn. Hạn chót GVHD gửi danh sách sinh viên đăng ký: 15/7/2022
 • Tiêu đề Email: NIIE Scientific research 2022 – DSSV đăng ký đề tài – [Tên GVHD]
 1. Nộp đề cương (Proposal)
 • Vào tuần thứ 6 của học kỳ (từ 18/7/2022 – 23/7/2022) sinh viên gửi đề cương (research proposal – theo mẫu đính kèm) cho GVHD, sau đó GVHD tổng hợp đề cương sinh viên và zip file gửi cho Ms. Thanh (Phòng học vụ): ptthanh@ntt.edu.vn.
 • Hạn chót GVHD gửi đề cương là: 25/7/2022
 • Tiêu đề email: NIIE Scientific research 2022 – Proposal – [Tên GVHD]
 1. Vòng sơ tuyển
 • Các đề tài sẽ được đánh giá bởi hội đồng thẩm định và chọn ra 10 – 20 nhóm lọt vào vòng chung kết kết (số lượng cụ thể tùy thuộc vào số lượng đề tài đăng ký).
 • Dự kiến kết quả vòng sơ tuyển sẽ được công bố vào ngày 30/07/2022 trên Fanpage Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) (fb.com/viendaotaoquocteniie)
 1. Hoàn thiện báo cáo
 • Các nhóm có báo cáo lọt vào vòng chung sẽ tiếp tục làm việc với GVHD để hoàn thiện đề tài NCKH SV theo format của trường (theo mẫu đính kèm) trong giai đoạn 5 tuần (1/8/2022 – 3/9/2022).
 • Sau đó GVHD tổng hợp các báo cáo hoàn thiện của sinh viên và zip file gửi cho Ms. Thanh (Phòng học vụ): ptthanh@ntt.edu.vn.
 • Hạn chót GVHD gửi đề tài hoàn thiện là: 10/9/2022
 • Tiêu đề email: NIIE Scientific research 2022 – Final report – [Tên GVHD]
 1. Vòng chung kết:
 • Thời gian: Trong tháng 9/2022
 • Địa điểm: Online hoặc tại Phòng M103, Viện đào tạo quốc tế NTT, 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7.
 • Các nhóm có đề tài vào vòng chung kết sẽ lần lượt thuyết trình trước Hội đồng giám khảo.
 • Mỗi nhóm có 10 – 15 phút trình bày đề tài và 10 phút vấn đáp với Hội đồng giám khảo.
 • Kết quả vòng chung kết sẽ được công bố trên Fanpage Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) (fb.com/viendaotaoquocteniie).
 1. Phát triển nghiên cứu khoa học sau cuộc thi

Sau khi cuộc thi NIIE Scientific Research 2022 kết thúc, các báo cáo nghiên cứu lọt vào vòng chung kết sẽ được ban tổ chức hỗ trợ để tham gia các cuộc thi có cấp độ cao hơn (cấp trường).

III. Cơ cấu giải thưởng

Các nhóm hoàn thiện báo cáo và vào vòng chung kết sẽ được nhận giải thưởng là 2.000.000 VNĐ/nhóm. Và mỗi sinh viên tham gia ở vòng chung kết sẽ được nhận bằng khen từ nhà trường về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021 – 2022.

Ngoài ra, hội đồng đánh giá sẽ chọn ra các báo cáo đoạt giải nhất, nhì và ba như sau:

 • 1 Giải nhất: 1.000.000 đồng.
 • 1 Giải nhì: 700.000 đồng.
 • 1 Giải ba: 500.000 đồng.

Cổng thông tin về cuộc thi NIIE Scientific Research 2022:

 Facebook: fb.com/viendaotaoquocteniie

 Website: niie.edu.vn.