Đại học Coventry tiếp tục được xếp hạng Các trường Đại học hiện đại hàng đầu UK trên bảng xếp hạng Complete University Guilde 2018.

Đại học Coventry vinh dự được xếp hạng Các trường Đại học hiện đại trên bảng xếp hạng Complete University Guilde 2018 vừa công bố ngày hôm qua. Coventry đã có bước nhảy vượt bậc lên vị trí thứ 43, tăng 7 bậc so với năm trước.

Complete University Guilde 2018 đánh giá dựa trên 10 tiêu chí:

  • Entry Standards ( Chuẩn đầu vào ) : 331
  • Student Satisfaction (Mức độ hài lòng của sinh viên): 4.28 / 5.00
  • Research Quality (Chất lượng nghiên cứu ) : 2.67 / 4.00
  • Research Intensity (Cường độ nghiên cứu) : 0.13 / 1.00
  • Graduate Prospects (Triển vọng việc làm): 79.8 / 100.0
  • Student-Staff Ratio (Tỉ lệ sinh viên – nhân viên): 14.6
  • Academic Services Spend (Dịch vụ học thuật): 1,431
  • Facilities Spend (Cơ sở vật chất): 583
  • Good Honours (Văn bằng danh dự): 71.3 / 100.0
  • Degree Completion (Hoàn thành chứng chỉ): 86.9 / 100.0

Trong số 129 trường Đại học, Coventry được đánh giá cao các tiêu chí về mức độ hài lòng của sinh viên, chất lượng nghiêu cứu và triển vọng việc làm sao khi tốt nghiệp. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên – giảng viên của nhà trường trong thời gian qua.