Xin chữ và cho chữ là một nét đẹp văn hóa, một thú chơi tao nhã của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân sang. Đó cũng là một nét truyền thống hiếu học và trọng chữ nghĩa của dân tộc Việt Nam. Năm nay, Viện Đào Tạo Quốc Tế NTT (NIIE) tổ chức sự kiện “Ông đồ tặng chữ đầu xuân” dành cho 100 bạn sinh viên may mắn đầu tiên.

Thời gian: Từ 13:00 – 15:00 Thứ 06, ngày 26/01/2018

Địa điểm: Khuôn viên Viện Đào Tạo Quốc Tế NTT (NIIE). Số 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM