Thời gian: 17/11/2021 (12:00 – 15:00)

Địa điểm: Trực tuyến trên Google Meets (Link sẽ được đính kèm trên LMS)

Môi trường kinh doanh (Business Enviroment) là tập hợp các yếu tố đến từ bên trong hoặc bên ngoài, tác động qua lại lẫn nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Tham gia buổi workshop lần này, các bạn sinh viên sẽ được tìm hiểu về bộ máy vận hành của một doanh nghiệp thực tế, bên cạnh đó là các kiến thức về chủ đề:

– Đạo đức trong kinh doanh

– Cấu trúc, vai trò, chức năng của từng phòng ban trong doanh nghiệp.

Diễn giả lần này, cô Tracy Tran là người có nhiều năm trong kinh nghiệm làm quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước như HANSAE Viet Nam, Loblaw Companies Limited… Vì vậy đừng bỏ lỡ các bạn nhé.