//

Đảm Bảo Chất Lượng

Giới thiệu đôi nét về bộ môn

Tên Tiếng Việt: Tổ Đảm bảo chất lượng

Tên Tiếng Anh: Department of Quality Assurance

Năm thành lập: 2016

Chức năng

 • Tìm hiểu nội hàm các tiêu chí và xây dựng – tổ chức – vận hành hệ thống quản lý cấp Khoa, các hoạt động tổ chức dạy và học tại Khoa đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo (CTĐT);
 • Góp phần xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên trong, hình thành văn hóa chất lượng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Nhiệm vụ

 • Xây dựng – triển khai Chiến lược phát triển cấp Khoa phù hợp với Chiến lược phát triển của Trường;
 • Xây dựng – thực hiện Chiến lược giảng dạy và học tập cấp Khoa;
 • Xây dựng – vận hành các quy trình hoạt động cốt lõi/quy định quản lý nội bộ/hướng dẫn công việc để triển khai các hoạt động cấp Khoa, gồm: quy trình lưu trữ hồ sơ, quy trình mời giảng, quy trình đánh giá giảng viên (GV)…;
 • Xây dựng/điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) về cấu trúc và nội dung chương trình, thực hiện các phương thức giảng dạy và học tập, kiểm tra đánh giá SV để đảm bảo tính kết nối có hệ thống;
 • Theo dõi tiến trình học tập để thực hiện việc quản lý – giám sát và tư vấn – hỗ trợ sinh viên (SV);
 • Thu thập – xây dựng cơ sở dữ liệu cấp Khoa để điền thông tin theo Bảng các chỉ số hoạt động cốt lõi tại Khoa (viết tắt là KPIs), gồm: CTĐT, đầu vào của SV, đầu ra của SV, GV, nhân viên nghiên cứu khoa học, hoạt động nâng cao năng lực của GV, trang thiết bị, sự hài lòng của các bên có liên quan;
 • Xây dựng – vận hành website của Khoa hiệu quả để phổ biến đầy đủ các thông tin;
 • Thu thập ý kiến các bên có liên quan gồm: GV, SV, SV tốt nghiệp, cựu SV và doanh nghiệp về môn học, CTĐT, chuẩn đầu ra, việc làm, … làm cơ sở để thực hiện cải tiến các hoạt động tại Khoa;
 • Thành lập Câu lạc bộ SV – Cựu SV, Câu lạc bộ doanh nghiệp để duy trì và phát triển mối quan hệ với SV đang theo học, SV đã tốt nghiệp và nhà tuyển dụng;
 • Xây dựng và tổng kết MTCL hàng năm tại Khoa;
 • Chủ động góp ý, đề xuất các phương án triển khai với Hội đồng ĐBCL nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐBCL tại Khoa và Trường;
 • Tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban ĐBCL định kỳ và các buổi họp đột xuất để triển khai công tác ĐBCL của Khoa/Trường;
 • Thúc đẩy việc phát triển văn hóa chất lượng tại Nhà trường;
 • Cập nhật chất lượng nội dung bài giảng theo các chương trình nâng cao trong nước và quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng môn học;
 • Phối hợp thực hiện các công tác ĐBCL khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

Call Now