//

Dược Lâm Sàng

Giới thiệu đôi nét về bộ môn

Bộ môn Dược Lâm Sàng là một đơn vị chuyên môn trực thuộc khoa Dược: có chức năng thực hiện giảng dạy và hướng dẫn sinh viên với các môn học thuộc bộ môn phụ trách đáp ứng những yêu cầu về chuẩn đầu ra kiến thức – kỹ năng – thái độ trong chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học. Sinh viên Dược khi tốt nghiệp tham gia hoạt động nghề nghiệp về Dược lâm sàng – Chăm sóc dược; Có cơ sở vật chất phục vụ đào tạo lý thuyết, thực hành phục vụ hội thảo và thực hành mô phỏng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại cho sinh viên học tập trước khi đi đến cơ sở thực hành; có đội ngũ giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và các hoạt động công tác khác, tham gia hướng dẫn sinh viên đi thực tế cơ sở và nghiên cứu khoa học… giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp thể hiện được vai trò người Dược sĩ lâm sàng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với trách nhiệm pháp luật, đạo đức và chuyên môn đáp ứng khâu cuối cùng trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dược phẩm.

Những học phần bộ môn phụ trách giảng dạy trong chương trình đào tạo:

 • Dược lâm sàng 1
 • Dược bệnh viện
 • Dược lâm sàng 2
 • Chăm sóc dược
 • Dược lâm sàng thực hành
 • Đề kháng kháng sinh và nhiễm trùng bệnh viện
 • Sử dụng thuốc trong điều trị 1
 • Bảo hiểm y tế và chính sách công
 • Sử dụng thuốc trong điều trị 2
 • Chuyên đề dược lâm sàng
 • Thông tin thuốc và cảnh giác dược
 • Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

Nghiên cứu khoa học
– Dựa trên chương trình đào tạo, yêu cầu của chuẩn đầu ra, mong muốn của SV và tiềm lực sẵn có của bộ môn. Giảng viên và sinh viên thực hiện nghiên cứu các hoạt động Dược lâm sàng ứng dụng vào thực hành nghề nghiệp với các hoạt động cuối nguồn của chuỗi cung ứng sức khỏe và chuỗi cung ứng dược phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện người bệnh.

– Định hướng nghiên cứu cụ thể các đề tài của người nghiên cứu nói chung và sinh viên khoa Dược: nghiên cứu về sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả, an toàn và kinh tế trong lâm sàng, và nhận thức về những hành vi cải thiện chất lượng cuộc sống của cá nhân và cộng đồng đối với sức khỏe, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện cho bệnh nhân, cộng đồng và cơ sở y tế.

– Giúp ích cho các hoạt động giảng dạy và mang lại cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ giúp ích các hoạt động tư vấn bệnh nhân (khách hàng). Trong tương lai sinh viên trở thành dược sĩ lâm sàng có năng lực tham gia xây dựng, triển khai và theo dõi kế hoạch điều trị cho người bệnh và các hoạt động thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả, an toàn và kinh tế trong lâm sàng.

Một số nghiên cứu khoa học ứng dụng giảng viên bộ môn thực hiện :

Nguyễn Hữu Khánh Quan (2015) Quản lý nhà nước đối với hoạt động Dược lâm sàng trong bệnh viện công tuyến cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hữu Khánh Quan (2017) Nghiên cứu phương pháp tiếp cận CDIO xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Dược học ở Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trần Thị Phương Uyên (2018) Sàng lọc hoạt tính độc tế bào ung thư vú người mda-mb-231 của cao chiết Hồng quân (Flacourtia Indica); Lưu Thị Mỹ Ngọc (2019) khảo sát các tác nhân gây stress và biện pháp tự quản lý stress của sinh viên Dược Đại học Nguyễn Tất Thành.

Nguyen Huu Khanh Quan, Nguyen Phuc Minh Chau, Thai Hong Thuy Khanh (2018) Pharmaceutical Supply Chain: Pharmaceutical Care Services at community pharmacies in Ho Chi Minh City, Viet Nam, the 13th International Congress on Logistics and SCM Systems, ISSN: 1859-2996, ISBN:978-604-73-5981-3

Lưu Thị Mỹ Ngọc (2019) emtional intelligent in teaching pharmcy students, Hội nghị chất lượng lần 1, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trang 215-222

Nguyen Huu Khanh Quan, Nguyen Thi Ngoc Yen, Thai Hong Thuy Khanh (2019) CDIO approach method for supply chain education improve pharmacy students’ skills, 4th Asian Conference on Pharmaceutical Sciences (Asia Pharm IV).

Nguyen Huu Khanh Quan, Hoang Huu Tien, Bui Quang Trung. (2019). Improving quality of pharmacy students training for pharmaceutical supply chain in the context of international integration. Industry and Trade Magazine. (20). ISSN: 0866-7756

Một số thành tích khen thưởng đạt được:

Bộ môn Dược Lâm Sàng (2018) Giải nhì tại hội thảo Phương pháp giảng dạy “Đổi mới phương pháp giảng dạy” Khoa Dược – Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

Nguyễn Hữu Khánh Quan, Khen thưởng “Đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Khoa Dược giai đoạn 2008-2013”, Số 35/GK –NTT, ngày 09/08/2013 của Hiệu Trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Nguyễn Hữu Khánh Quan, Bằng Khen “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quyết định số 1615/QĐ-BGDĐT, ngày 15 /05/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Nguyễn Hữu Khánh Quan, Tặng Danh Hiệu “Chiến Sĩ Thi Đua Bộ Công Thương”, Quyết định số 10842/QĐ-BCT, ngày 08/10/2015 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương.

Nguyễn Hữu Khánh Quan, Khen thưởng “Đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Khoa Dược giai đoạn 2008-2018”, Quyết định số :518/QĐ-NTT, ngày 07/08/2018 của Hiệu Trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Nguyễn Hữu Khánh Quan, Bằng Khen “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2016-2017, 2017-2018)”, Quyết định số: 5094/QĐUB, ngày 14/11/ 2018 của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hữu Khánh Quan, Khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”, Quyết định số:47-QĐKT/ĐU, ngày 10/04/2019 của Bí Thư Đảng ủy Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Call Now