//

Thư Ký

Khi mới thành lập khoa Dược, phụ trách công việc giáo vụ chỉ có một người. Do số lượng sinh viên tăng lên hàng năm và lĩnh vực đào tạo của khoa cũng đa dạng hơn, khoa không chỉ quản lý hệ chính quy mà còn lên kế hoạch đào tạo, quản lý cả những lớp thuộc hệ không chính quy và liên kết tỉnh, nên số lượng nhân viên được phát triển qua các năm. Hiện tại tổ thư kí có 5 người.

Chức năng nhiệm vụ chính của tổ thư kí là giải quyết các việc liên quan đến học vụ của sinh viên, sắp xếp lịch học, lịch thi, tính lương giảng dạy cho giảng viên và các công tác hành chính văn phòng. Những công việc ấy tuy thầm lặng nhưng có vai trò quan trọng, giúp cho công việc giữa trường, khoa và cán bộ giảng viên, nhân viên trong khoa được triển khai nhanh chóng và phối hợp nhịp nhàng.

Tổ thư kí cũng là lực lượng thường xuyên tham gia tích cực các hoạt động do phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên và truyền thông, Nhà trường điều động.

Ngoài công việc hành chính, một số thầy cô trong tổ thư kí còn tham gia giảng dạy các môn cơ bản và chuyên ngành cho khoa Dược và các khoa khác. Dù làm việc ở cương vị nào các thầy cô trong tổ thư kí cũng làm hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao.

Trong suốt mười năm qua, từng thành viên trong tổ thư kí luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, được Ban Chủ Nhiệm khoa tin tưởng khen ngợi.

Trong tương lai, tổ thư kí tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ vì sự phát triển bền vững của khoa Dược và trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Call Now