//

Thực Vật Dược

Giới thiệu đôi nét về bộ môn

Được thành lập từ năm 2008, Bộ môn Thực vật dược đã và đang dần trưởng thành và lớn mạnh theo sự phát triển chung của khoa Dược.

Bộ môn đảm nhiệm các học phần gồm Thực vật dược và Sinh học tế bào, thuộc nhóm môn cơ sở ngành. Mục tiêu giảng dạy của bộ môn là trang bị cho người học các kiến thức về hình thái – giải phẫu thực vật liên quan đến cấu trúc tế bào thực vật, các khái niệm về mô, cấu tạo và phân loại các mô thực vật. Phân loại thực vật dựa trên các đặc điểm đặc trưng ở bậc ngành, lớp, phân lớp, bộ, họ… Trang bị kiến thức cơ bản về đặc điểm thực vật, phân bố… để làm cơ sở nền tảng cho môn Dược liệu và các môn chuyên ngành.

Ngoài công tác giảng dạy, bộ môn còn tham gia công tác đảm bảo chất lượng, xây dựng đề cương chi tiết phù hợp với yêu cầu của Bộ, tham gia hỗ trợ coi thi THPT và công tác tuyển sinh của trường.

Nghiên cứu khoa học

Từ 2008-2019, bộ môn có 11 đề tài các cấp, nổi bật là đề tài “Khảo sát điều kiện nuôi cấy tối ưu của chủng vi nấm nội sinh phân lập từ cây Nghệ (Curcuma longa L.)” (2016 – 2017) của TS. Võ Thị Ngọc Mỹ, “Xây dựng hệ thống mã vạch DNA để nhận diện nhanh nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) ở Việt Nam” (2016 – 2017) của ThS. Lê Thị Thu Trang, “Bước đầu nuôi cấy cây Viễn chí lá nhỏ (Polygala paniculata L.) trong điều kiện in vitro” (2016 – 2017) của ThS. Lê Thu Thủy; “Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu các loài xương rồng thuộc chi Opuntia ở Việt Nam” (2016 – 2017) của ThS. Nguyễn Thị Cẩm Duyên. Bên cạnh đó, bộ môn cũng đã định hướng và hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên và hướng dẫn khóa luận, đồ án cho sinh viên; trong đó, tiêu biểu là đề tài của sinh viên Hoàng Thị Thùy Dung: “Khảo sát, nghiên cứu về đặc điểm thực vật học của cây Thương lục (Phytolacca acinosa Roxb.)” (2016).

Bộ môn cũng đã có 09 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học tin cậy trong nước và tham gia một số hội nghị khoa học như:

Võ Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Thanh, Lê Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, 2015, “Định danh và khảo sát điều kiện nuôi cấy Aspergillus terreus N-GL1 phân lập từ cây Nghệ (Curcuma longa) Việt Nam”, Tạp chí Dược học, 476 (55), tr. 66-72.
Võ Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Đinh Nga, 2015, “Khảo sát điều kiện nuôi cấy của chủng R-TN3 phân lập từ cây Riềng (Alpinia chinensia)”, Tạp chí Y Học Tp. HCM, 19 (3), tr.265-267.
Võ Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Thanh, 2015, “Antibacterial activity of the endophytic fungi isolated from Fortunella japonica (Thunb.) Swingle”, Tạp chí Khoa học kĩ thuật, 53 (6B), tr.65-71.
Vo Thi Ngoc My, Nguyen Van Thanh, “Identifying and surveying the effect of culture conditions of Aspergillus terreus N-GL1 strain isolated from Curcuma longa Viet Nam”, The first Aisa Conference on Pharamaceutical Sciences: Asiapharm I “Advances in Pharmaceutical and Biomedical Sciences”, 2016, pp.108, Ton Duc Thang University.
Cơ sở vật chất – Giáo trình
Hiện tại, bộ môn có 02 phòng thí nghiệm được trang bị 60 kính hiển vi và máy móc hiện đại phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

Giáo trình của bộ môn được tham khảo từ những trường Đại học Y dược Tp.HCM. Hiện nay, Bộ môn đã chủ động được nguồn sách và giáo trình phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

Thành tích

Trong 11 năm qua Bộ môn Thực vật đã luôn phấn đấu vì sự phát triển chung của khoa Dược và tích cực tham gia các hoạt động do Trường và Khoa tổ chức. Cụ thể, nhân sự của bộ môn đã đạt được các thành tích sau đây:

Võ Thị Ngọc Mỹ: 10 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2008 – 2019), 01 năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến (2012 – 2013), tổ chức thành công Hội nghị khoa học khoa Dược NTTU lần thứ 1/2017, tổ chức thành công Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy tháng 11/2017, giấy khen đã đạt thành tích “Xuất sắc trong công tác quản lý và giảng dạy góp phần vào sự phát triển khoa Dược giai đoạn 2008 – 2013” do trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao tặng.
Lê Thị Thu Trang: 08 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2009-2019), 03 năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến (Năm học 2009-2010 và 2016-2017), giấy khen đã đạt thành tích “Xuất sắc trong công tác quản lý và giảng dạy góp phần vào sự phát triển khoa Dược giai đoạn 2008 – 2013” do trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao tặng.
Lê Thu Thủy: 02 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (2015 – 2019), 02 năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Trần Thị Ngọc Hải: 05 năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến (2012 – 2019).

Call Now