//

Y Học Cơ Sở

Giới thiệu đôi nét về bộ môn

Song song với chặng đường phát triển của khoa Dược là sự hình thành và phát triển của Bộ môn Y học cơ sở theo từng giai đoạn khác nhau. Được hình thành từ những ngày đầu thành lập khoa, đến năm 2016 Bộ môn Y học cơ sở tiếp nhận và phát triển thêm các môn thuộc chuyên ngành Dược lâm sàng. Năm 2017, do nhu cầu đào tạo chuyên ngành Dược sĩ Dược lâm sàng, Ban chủ nhiệm Khoa Dược đã quyết định tách Y học cơ sở và Dược lâm sàng thành 2 bộ môn độc lập giúp các bộ môn có hướng phát triển tốt nhất đảm bảo nhu cầu đào tạo Đại học và tiến tới đào tạo Sau đại học.

Với những môn học thuộc khối cơ sở ngành như Giải phẫu sinh lý, Sinh lý bệnh miễn dịch, Bệnh học cung cấp những kiến thức nền tảng giúp sinh viên Dược học tốt hơn những môn chuyên ngành như Dược lý, Dược lâm sàng; làm tiền đề cho các nghiên cứu khoa học tiền lâm sàng và lâm sàng, tư vấn sử dụng thuốc hợp lý và phối hợp với bác sĩ trong quá trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Ngoài công tác giảng dạy, hoạt động của Bộ môn luôn đi đôi với đảm bảo chất lượng, xây dựng đề cương chi tiết phù hợp với yêu cầu của Bộ giáo dục và tiêu chuẩn của AUN-QA. Đội ngũ giảng viên đều có trình độ sau đại học và không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng của các bài giảng, giáo trình của Bộ môn; tích cực tham gia các hội thảo và tiến hành xây dựng học liệu E-learning cho môn Sinh lý bệnh miễn dịch và môn Bệnh học giúp đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy. Tham gia hỗ trợ công tác tuyển sinh và coi thi THPT. Song song với công tác giảng dạy và đảm bảo chất lượng, nhiệm vụ không thể thiếu và cũng là đam mê của các giảng viên là nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học

Từ 2016 -2019, các thành viên bộ môn thực hiện được 5 đề tài các cấp, 3 bài báo được đăng trên Tạp chí được đăng trên Tạp chí Y học TPHCM, Tạp chí Khoa học công nghệ – ĐH Nguyễn Tất Thành nổi bật như:

  • Khảo sát tác dụng bảo vệ dạ dày của viên nang Vị Thiên hoàn trên thực nghiệm gây loét bằng Aspirin của ThS. La Hồng Ngọc thực hiện năm 2016 -2017, đăng trên Tạp chí Y học TPHCM năm 2017;
  • Khảo sát tác dụng bảo vệ dạ dày của viên nang Vị Thiên hoàn trên thực nghiệm gây loét bằng Ethanol của ThS. La Hồng Ngọc thực hiện năm 2016 -2017, đăng trên Tạp chí Y học TPHCM năm 2017;
  • Tác dụng an thần của bài thuốc Bá tử dưỡng tâm hoàn không có Thạch xương bồ trên thực nghiệm của ThS. Lê Thị Thu Hương thực hiện năm 2016-2017, đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ – ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2018.

Năm 2018, 2019 Bộ môn tiếp tục nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên hệ đại học khóa 2013, 2014 làm khóa luận tốt nghiệp.

Khảo sát tình trạng sức khỏe của sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành khóa 2017 của ThS. Lê Thị Thu Hương, đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ – ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2019.
Khảo sát ý thức sử dụng thuốc của sinh viên đại học năm nhất khóa 2017 – 2018 khoa Dược trường đại học Nguyễn Tất Thành của BS CKI Hoàng Thị Thoa, đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ – ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2019.
Thành tích

Thành tích cá nhân:

Các thành viên bộ môn đều có thành tích chiến sỉ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến hàng năm.

Call Now