• Thời gian: Ngày 19/7/2021, từ 8h00 đến 12h00 (có phục vụ Coffee Break).
 • Địa điểm: Hệ thống khách sạn Marriott hoặc IHG tại TP.HCM.
 • Chủ đề: Thực hiện kế hoạch năm 2021 (6 tháng cuối năm).
 • Chi phí: Miễn phí

Chương trình Chia Sẻ Bỏ Túi của VALMaking ngày 19/7/2021 sẽ giúp các cá nhân/tổ chức tham dự buổi chia sẻ tự tin tiến hành những công việc quan trọng và cần thiết của doanh nghiệp như sau:

∗ Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2021 (bán hàng, marketing, sản xuất, tài chính, nhân sự, v.v…) và hiệu quả của các giải pháp doanh nghiệp đã áp dụng;

∗ Nhận định những khó khăn, thuận lợi khi doanh nghiệp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2021 và chủ động chuẩn bị các giải pháp;

∗ Đưa ra các kịch bản khác nhau về kết quả hoạt động cả năm 2021 và hướng xử lý tương ứng từng kịch bản.

Đối tượng tham dự:

Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo/điều hành, quản lý cấp cao doanh nghiệp Việt vừa và nhỏ (ưu tiên lĩnh vực sản xuất và thương mại hàng tiêu dùng);

Cá nhân/tổ chức tham dự buổi chia sẻ cần chuẩn bị sẵn nội dung để cùng nhau chia sẻ dựa theo chi tiết những công việc quan trọng và cần thiết được đề cập trong phần “Chủ đề” nêu trên.

 • Số lượng tham dự: 10 người/buổi (Tối đa 2 người/doanh nghiệp).
 • Hình thức buổi chia sẻ: Gặp mặt trực tiếp.
 • Hình thức chia sẻ gồm 2 phần:

∗ Phần 1: VALMaking và các cá nhân/tổ chức tham dự buổi gặp mặt cùng chia sẻ những công việc quan trọng và cần thiết được đề cập trong phần “Chủ đề”;

∗ Phần 2: Hỏi – đáp giữa các cá nhân/tổ chức tham dự buổi chia sẻ với VALMaking về những vấn đề liên quan khác.

Doanh nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tham dự buổi chia sẻ ngày 19/7/2021 vui lòng đăng ký với ban tổ chức qua địa chỉ email info@valmaking.comHạn chót đăng ký vào ngày 3/7/2021. Doanh nhân và doanh nghiệp tham dự chính thức (theo thư mời của VALMaking) sẽ nhận được các thông tin cần chuẩn bị cho buổi chia sẻ ngày 19/7/2021.

Tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19, lịch chương trình sẽ có thể được điều chỉnh và thông báo trước cho doanh nhân và doanh nghiệp đã xác nhận tham dự chính thức.

 • Kể từ 2021, chương trình Chia Sẻ Bỏ Túi của VALMaking sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm.
 • Chương trình được thực hiện hàng tháng mỗi năm thông qua hình thức các buổi chia sẻ trực tiếp hoặc trực tuyến.
 • Nội dung các buổi gặp mặt tập trung vào những chia sẻ giữa VALMaking với các cá nhân/tổ chức tham dự chương trình về những vấn đề quan trọng và cần thiết trong quản trị doanh nghiệp như định hướng, lập/thực hiện/điều chỉnh kế hoạch năm, đưa ra kịch bản hàng năm và giải pháp tương ứng, xử lý tình huống quản trị theo từng mảng hoạt động (bán hàng, sản xuất, nhân sự, tài chính, …), v.v… Đặc biệt, hành nghề CEO chuyên nghiệp sẽ là một trong những chủ đề chính, mang sắc thái riêng của chương trình.
 • Cá nhân/tổ chức tham dự trực tiếp các buổi chia sẻ trong năm 2021 sẽ được miễn phí tham dự.
 • Do dịch bệnh, số lượng cá nhân/tổ chức tham dự các buổi chia sẻ trực tiếp trong năm 2021 sẽ hạn chế tối đa 10 người/buổi.
 • Hình thức chia sẻ trong các buổi gặp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến sẽ bao gồm 2 phần:

∗ Phần 1: VALMaking và các cá nhân/tổ chức tham dự buổi gặp mặt cùng chia sẻ nội dung của chủ đề buổi chia sẻ đã được thành viên tham dự chuẩn bị trước đó;

∗ Phần 2: Hỏi – đáp giữa các cá nhân/tổ chức tham dự buổi chia sẻ với VALMaking về những vấn đề liên quan khác.

 • Chương trình dành cho các đối tượng dưới đây của doanh nghiệp Việt vừa và nhỏ:

∗ Chủ doanh nghiệp;

∗ Ban lãnh đạo/điều hành;

∗ Quản lý cấp cao.

 • Thời gian tổ chức: 240 phút/buổi.

Tháng 7:

 • Ngày 19 – Chủ đề: Thực hiện Kế Hoạch 2021 (6 Tháng Cuối Năm);
 • Ngày 27 – Chủ đề: Thực hiện Kế Hoạch 2021 (6 Tháng Cuối Năm);

Tháng 8:

 • Ngày 16 – Chủ đề: Tài Chính 2021;
 • Ngày 24 – Chủ đề: Bán Hàng & Marketing 2021;

Tháng 9:

 • Ngày 13 – Chủ đề: Sản Xuất 2021;
 • Ngày 21 – Chủ đề: Nhân Sự 2021;

Tháng 10:

 • Ngày 11 – Chủ đề: Lập Kế Hoạch 2022;

Tháng 11:

 • Ngày 8 – Chủ đề: Lập Kế Hoạch 2022;

Tháng 12:

 • Ngày – Chủ đề: Hành nghề CEO chuyên nghiệp.

* Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00/buổi (có phục vụ Coffee Break).

* Địa điểm: Hệ thống khách sạn quốc tế Marriott hoặc IHG tại TP.HCM.

* Đối tượng tham dự: Chủ doanh nghiệp, ban quản trị/điều hành, quản lý cấp cao doanh nghiệp Việt vừa & nhỏ (ưu tiên lĩnh vực sản xuất và thương mại hàng tiêu dùng).

* Số lượng tham dự: 10 người/buổi (Tối đa 2 người/doanh nghiệp).

Doanh nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tham dự buổi chia sẻ vui lòng đăng ký với ban tổ chức qua địa chỉ email info@valmaking.com.

 

Tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19, lịch chương trình sẽ có thể được điều chỉnh và thông báo trước cho doanh nhân và doanh nghiệp đã xác nhận tham dự chính thức.