Ngày 7/7, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia. Hầu hết bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ 4,5 đến 6,5.

Theo phổ điểm này, 9 môn có 4.235 bài thi đạt điểm 10 (chưa tính các môn Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung).

Bộ GD&ĐT đánh giá dạng phổ điểm của tất các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn. Điều này chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét tuyển vào các trường đại học trong năm 2017.

Trong tổng số 866.000 thí sinh:

  • Tổ hợp môn A00 có 111.784 lượt thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên
  • Tổ hợp môn A01 có 87.135 lượt thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên
  • Tổ hợp môn B00 có 80.161 lượt thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên
  • Tổ hợp môn D01 có 107.544 lượt thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên

Số lượng điểm 10 năm 2017 là hơn 4.000 (năm 2016 là gần 100).

MÔN TOÁN 

MÔN VĂN

MÔN LÝ

MÔN HÓA 

MÔN TIẾNG ANH