Nhằm khuyến khích và động viên sinh viên có thành tích tốt trong học tập,Viện Đào Tạo Quốc Tế NTT (NIIE) thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng học kì 2 năm học 2016-2017. Học bổng căn cứ vào kết quả học tập của học kì 2 năm học 2016-2017 cùng các tiêu chí:

– Sinh viên đã đạt học bổng Tân sinh viên có kết quả học tập trung bình từ 7.0 trở lên.

– Sinh viên năm thứ 2 trở lên có thành tích học tập tốt, thuộc top 5% đứng đầu lớp.

Xem chi tiết tại link sau:

Quyết định khen thưởng

Danh sách sinh viên đạt học bổng