//

HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP K21

Rate this post

“Hội thảo về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp” là hoạt động được Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) tổ chức hàng năm với mục tiêu giúp các bạn sinh viên hiểu về ngành, biết về nghề, đồng thời vững tin hơn vào con đường mình đã chọn.

Ở học kỳ I năm học 2021-2022, NIIE đã tổ chức hội thảo cho sinh viên K21 thuộc 2 ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Thông tin. Và trong tháng 3 này, Viện sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo cho 4 ngành thuộc khối kinh tế bao gồm: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tếLogisitics & Quản lý chuỗi cung ứng. Tại mỗi buổi hội thảo, ban tổ chức đều mời đến những chuyên gia trong ngành, từ Trưởng phòng đến Chủ doanh nghiệp để đảm bảo mang đến cho các bạn sinh viên góc nhìn chân thật và chính xác nhất.

THÔNG TIN VỀ BUỔI HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP K21 THEO CÁC NGÀNH:

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

– Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30, Chủ nhật ngày 13/03/2022

– Điều phối viên: Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

– Link: meet.google.com/byo-ydeu-kgj

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

– Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00, Chủ nhật ngày 20/03/2022

– Điều phối viên: Cô Nguyễn Thị Dung Nghĩa

– Link: https://meet.google.com/akj-rbng-nbr

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

– Thời gian: Từ 9:00 đến 11:00, Chủ nhật ngày 20/03/2022

– Điều phối viên: Thầy Nguyễn Anh Duy

– Link: https://meet.google.com/ibq-bnkj-smi

NGÀNH KẾ TOÁN

– Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00, Chủ nhật ngày 20/03/2022

– Điều phối viên: Cô Nguyễn Thị Hương Trà

– Link: https://meet.google.com/mid-wcmj-vir

Lưu ý: Sinh viên link trước giờ hội thảo diễn ra ít nhất 15 phút để tránh các sự cố và đảm bảo chương trình được diễn ra theo đúng kế hoạch.

NỘI DUNG BUỔI HỘI THẢO THEO CÁC NGÀNH: 

Call Now