//

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng Webometrics các trường Đại hoc Việt Nam

Rate this post

NTTU – Ngày 1/2, Phòng Thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố bảng xếp hạng lần thứ nhất năm 2023. Theo kết quả vừa công bố có 184 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng đợt này, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc vươn lên vị trí thứ 4 tăng 3 bậc so với đợt xếp hạng lần 2/2022

Theo kết quả xếp hạng của Webometrics lần này, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp vị trí 1.128 ( đợt 2/2022 Trường xếp vị trí 1.806) các trường đại học tốt nhất thế giới và vị trí thứ 4 trên tổng số 184 trường đại học tại Việt Nam được xếp hạng. Trong các tiêu chí được đánh giá của bảng xếp hạng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được đánh giá với 3 tiêu chí đánh gồm: Mức độ Ảnh hưởng là 894; Mức độ Minh bạch là 2916; Mức độ Xuất sắc là: 1474. Kết quả này thể hiện nỗ lực của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp như: Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; Kết nối đồng bộ các website của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, các đối tác trong nước và quốc tế; Gia tăng công bố khoa học quốc tế. Bên cạnh đó, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ phát triển bền vững và ổn định, nâng cao chất lượng bằng thực lực nội tại bằng các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đầu tư cho cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm và thiết bị hiện đại….

Ở bảng xếp hạng của Webometrics  lần 2/2022, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp ở vị trí 7 các trường ĐH tại Việt Nam
Ở bảng xếp hạng của Webometrics  lần 2/2022, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp ở vị trí 7 các trường ĐH tại Việt Nam
Năm 2023, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các trường đại học tại Việt Nam
Năm 2023, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các trường đại học tại Việt Nam

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 1/2023 gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Đà Nẵng và Đại học Cần Thơ.

Webometrics là bảng xếp hạng tự động được cập nhật, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (visibility), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học. Mỗi năm 2 lần vào đầu năm và giữa năm, Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường đại học trên khắp thế giới dựa trên các chỉ số về website và khoa học của nhà trường…

Ba tiêu chí hiện tại của Webometrics cho xếp hạng:
– Mức độ Ảnh hưởng hay Hiện hữu (Impact or Visibility) (50%): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường, thể hiện độ ảnh hưởng của nội dung web của cơ sở giáo dục. Dữ liệu được lấy từ Ahref và Majestic.
– Mức độ Mở hay Minh bạch (Openness or Transparency) (10%): Số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar. Chỉ số này ghi nhận mức độ lan tỏa về học thuật của trường đại học.
– Mức độ Xuất sắc (Excellence) (40%): Số lượng bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong Top 10% thuộc danh mục Scopus.

Call Now