Nhân sự khoa

 • TS. Trần Thị Như Trang

  TS. Trần Thị Như Trang

  Trưởng khoa
  • TS. Võ Thị Diệu Hiền

   TS. Võ Thị Diệu Hiền

   Phó khoa
   • ThS. Nguyễn Thị Vân Linh

    ThS. Nguyễn Thị Vân Linh

    Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm
   • TS. Nguyễn Thành Nho

    TS. Nguyễn Thành Nho

    Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường
   • ThS. Đỗ Đình Nhật

    ThS. Đỗ Đình Nhật

    Trưởng bộ môn Thực hành
   • ThS. Nguyễn Đình Phúc

    ThS. Nguyễn Đình Phúc

    Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật hóa học